ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ عدد KI٤٢٠٠٠١ ٢٧٥,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۳/۴ عدد KI٤٢٠٠٠٢ ٤٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱ عدد KI٤٢٠٠٠٣ ٥٣٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۴ ۱ عدد KI٤٢٠٠٠٤ ٧٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ ۱ عدد KI٤٢٠٠٠٥ ٩٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۲ عدد KI٤٢٠٠٠٦ ١,٦٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ ۲ عدد KI٤٢٠٠٠٧ ٢,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۳ عدد KI٤٢٠٠٠٨ ٣,٥٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۶. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است