ردیف   محصول واحد کد کالا قیمت(ریال) درصد تخفیف تعداد مجموع(ریال) جمع کل (با تخفیف)
١ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ عدد KI٤٢٠٠٠١ ٤٦٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٢ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۳/۴ عدد KI٤٢٠٠٠٢ ٦٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٣ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱ عدد KI٤٢٠٠٠٣ ٩٠٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٤ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۴ ۱ عدد KI٤٢٠٠٠٤ ١,٢٨٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٥ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ ۱ عدد KI٤٢٠٠٠٥ ١,٧١٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٦ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۲ عدد KI٤٢٠٠٠٦ ٢,٥٧٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٧ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۱/۲ ۲ عدد KI٤٢٠٠٠٧ ٤,١٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
٨ Placeholder شیر فلکه کشویی برنجی کیتز ژاپن سایز “۳ عدد KI٤٢٠٠٠٨ ٥,٤٥٠,٠٠٠
  بدون تخفیف
۰ ۰
جمع کل بدون تخفیف (ریال) 0
جمع تخفیف (ریال) 0
جمع کل با تخفیف (ریال) 0
کپی‌رایت © ۱۳۹۷. تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی پایپ وان محفوظ است